Rezervace

pro rezervaci vyplňte níže uvedený formulář a odešlete. Po jeho obdržení Vás budeme ihned kontaktovat.

Firma:
Jméno* Příjmení*
Adresa
PSČ IČO DIČ
Telefon Fax
E-mail*
 
Údaje o řidiči
Jméno* Příjmení*
Adresa*
RČ* č.OP*
č. ŘP*
Mobil*
Vozidlo
Datum zapůjčení* dd.mm.rrrr Požadovaná hodina*
Datum vrácení* dd.mm.rrrr Požadovaná hodina*
Cíl cesty
Další požadavky 
Položky označené * jsou povinné

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu firmy a neposkytujeme třetím osobám.